Självstudier i positionellt avbytesoffer med två exempelpartier

Ett avbytesoffer i schack uppstår när man ger ett torn i utbyte för en lätt pjäs samt en bonde. Rent materiellt motsvarar detta en förlust motsvarande en bonde (fem bönder för tornet mot en plus tre bönder för bonde och lätt pjäs. Gör man det under rätt förhållanden kan man dock åstadkomma stor positionell skada för motståndaren. Vägen till vinst kommer inte ligga helt öppen, och kommer att kräva taktiska förmåga. Lär man sig att känna igen de strategiska tecknen på brädet för att framgångsrikt kunna utföra avbytesoffer har man kommit en bra bit på väg i sin utveckling.

Följande är tänkbara mål för ett avbytesoffer:
1. Försvagandet av motståndarens bondestruktur i kombination med kontroll av centrum.
2. Avlägsnandet av en viktig offensiv eller defensiv pjäs hos motståndaren.
3. Skapandet av en framskjuten utpost för ditt torn på ett sådant sätt, att när den slås så skapas en fribonde.
4. Säkrandet av centrala fält i kombination med övriga strategiska obalanser, t ex ett övertag i utrymme eller utveckling.
5. Eliminerandet av motståndarens bönder på ett sådant sätt att denne berövas viktiga utposter.
6. Tillintetgörandet av den defensiva positionen hos motståndarens kung i syfte att få till ett avgörande angrepp.

En formidabel utövare av det positionella avbytesoffret är Sveriges egen stormästare Ulf Andersson. Nedan återfinns två exempelpartier från det tidiga 80-talet då Andersson stod på toppen av sin karriär, rankad trea i världen. De berör främst punkterna ett, två och fyra i listan ovan.

Kommentera