Självstudier i positionellt damoffer med tre exempelpartier

Om ni blev inspirerade av tornoffren från april ska vi nu gå igenom positionella damoffer. Den materiella kompensationen varierar från fall till fall, men den tenderar att hamna i storleksordningen torn + lätt pjäs + bonde. Liksom i exemplen med tornoffer är vägen till vinst inte skriven i sten, utan det är upp till spelaren att korrekt bedöma de positionella fördelarna – t ex kontroll av en öppen linje eller ett kritiskt fält, en stark lätt pjäs eller en fribonde, eliminerandet av en kritisk pjäs hos motståndaren.

Det kan ju vara på sin plats att påpeka en psykologisk fördel vid positionella offer: en motståndare kan överskatta sitt materiella övertag och agera oförsiktigt. Därtill, när positionen på brädet så plötsligt ändras, är det inte helt lätt för en motståndare att växla om från angrepp till försvar.

Nedan finns tre exempelpartier. Ulf Andersson visar vägen även denna gång, åtminstone i två partier. Det tredje partiet är en juvel från 1956 med självaste Bobby Fischer.

Kommentera