Självstudier i spel mot två svagheter med tre exempelpartier

Många gånger lyckas man plocka en bonde i ett parti, men har därefter problem med att gå vidare. I otaliga partier har ett dåligt förvaltat materiellt övertag slutat i remi, eller ännu värre resulterat i förlust. I partierna nedan demonstreras hur man kan reducera motståndarens möjligheter till motangrepp, tillfogar svagheter i dennes position samt avslutar med ett samordnat angrepp mot flertalet svagheter. Uttrycket svagheter syftar ofta på motståndarens bondestruktur, men det kan också användas på materiellt underläge, oförmåga att kontrollera en öppen linje eller en svag pjäs. I sin bok ”Mitt system” uttryckte Aaron Nimzowitsch det som ett samordnat angrepp på båda flyglarna.

Alla schackspelare är förmögna att identifiera ett fientligt angrepp på en enskild svaghet, men om man kan åstadkomma mer än en svaghet – gärna på varsin ände av brädet – blir det desto tuffare. Man kan föreställa sig en damm där sprickor uppstår en efter en, förr eller senare kommer den att brista. Om man angriper mer än en svaghet på brädet får motståndaren svårt att koordinera försvaret, vilket ofta resulterar i kollaps.

Kommentera