Självstudier i slutspel med lätta pjäser, med sex exempelpartier

När man ska utvärdera ett slutspel med lätta pjäser handlar det – med risk för upprepning – om pjäsernas aktivitet och bondestrukturen. Generellt sett kan man säga att en löpare är svag när den befinner sig på samma sorts fält som sina egna bönder. En springare föredrar slutna positioner när dess förmåga att hoppa över andra pjäser gör den överlägsen en instängd löpare. Och en löpare, med dess förmåga att kontrollera långa diagonaler över hela brädet, föredrar ett slutspel med bönder på båda flyglarna.


Kommentera