Nyheter – mars 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – juli 2022

Årsmöte 2023

Publicerad tisdag 31 jan 2023, 06:29

Årsmöte Ljungby Schackklubb 2023

Onsdagen den 29/3
Plats: Cafe Spiket
Kl. 18.00

Årsmöte dagordning

1. Årsmötets öppnande.
2. Dagordningens godkännande.
3. Årsmötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Årsberättelse.
7. Kassörens rapport.
8. Revisionsberättelse.
9. Styrelsens ansvarsfrihet.
10. Motioner och styrelsens förslag.
11. Val av ordförande.
12. Val av kassör.
13. Val av sekreterare.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Val av revisorssuppleanter.
18. Val av ungdomskommitté.
19. Val av lagledare för seriespel.
20. Val av ledare för klubbturneringar.
21. Val av lotteriföreståndare.
22. Val av hemsidesansvarig.
23. Val av valberedning.
24. Fastställande av medlemsavgift/kursavgift.
25. Val av firmatecknare.
26. Övriga frågor. Årsmötets avslutande.

Vamt välkomna!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.