Nyheter – mars 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – juli 2022

Årsmöte 2024

Publicerad fredag 1 mar, 07:06

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Ljungby Schackklubb

Datum: 2024-03-27
Kl.18.00-19.00
Plats: Cafe Spiket

Årsmöte dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Dagordningens godkännande.
 3. Årsmötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 5. Val av tvåjusteringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsberättelse.
 7. Kassörens rapport.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Inkomna motioner.
 11. Valberedningens förslag till:
 12. Val av ordförande för ett år.
 13. Val av två styrelseledamoten på 2 år (Johan Vestin och Jim Chr., valdes 2023 för 2 år)
 14. Val av styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av revisorssuppleanter.
 17. Val av två ledamoten till valberedning varav en sammankallande.
 18. Val av lagledare för seriespel.
 19. Val av ungdomskommitté.
 20. Val av ledare för klubbturneringar.
 21. Val av lotteriföreståndare.
 22. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommandet verksamhetsår.
 23. Fastställande av medlemsavgift/ kursavgift för 2025.
 24. Synpunkter på stadgar.
 25. Övriga frågor.
 26. Årsmötet avslutas.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.