Självstudier i positionellt damoffer med tre exempelpartier

Om ni blev inspirerade av tornoffren från april ska vi nu gå igenom positionella damoffer. Den materiella kompensationen varierar från fall till fall, men den tenderar att hamna i storleksordningen torn + lätt pjäs + bonde. Liksom i exemplen med tornoffer är vägen till vinst inte skriven i sten, utan det är upp till spelaren att korrekt bedöma de positionella fördelarna – t ex kontroll av en öppen linje eller ett kritiskt fält, en stark lätt pjäs eller en fribonde, eliminerandet av en kritisk pjäs hos motståndaren.

Det kan ju vara på sin plats att påpeka en psykologisk fördel vid positionella offer: en motståndare kan överskatta sitt materiella övertag och agera oförsiktigt. Därtill, när positionen på brädet så plötsligt ändras, är det inte helt lätt för en motståndare att växla om från angrepp till försvar.

Nedan finns tre exempelpartier. Ulf Andersson visar vägen även denna gång, åtminstone i två partier. Det tredje partiet är en juvel från 1956 med självaste Bobby Fischer.

Inställd träning – uppdaterad information

Med anledning av Coronaviruset ställer schackklubben in aktiviteterna fram till i höst. Styrelsen träffas i början på augusti för att diskutera situationen, information om träning följer därpå.

Tillgången på träningsmaterial på hemsidan har inte uppdaterats som planerat, där ska jag bli bättre. Nya exempel är tänkta att läggas upp varannan vecka.

Ha en trevlig sommar och sköt om er!


Robert Johansson
Ordförande

Självstudier i positionellt avbytesoffer med två exempelpartier

Ett avbytesoffer i schack uppstår när man ger ett torn i utbyte för en lätt pjäs samt en bonde. Rent materiellt motsvarar detta en förlust motsvarande en bonde (fem bönder för tornet mot en plus tre bönder för bonde och lätt pjäs. Gör man det under rätt förhållanden kan man dock åstadkomma stor positionell skada för motståndaren. Vägen till vinst kommer inte ligga helt öppen, och kommer att kräva taktiska förmåga. Lär man sig att känna igen de strategiska tecknen på brädet för att framgångsrikt kunna utföra avbytesoffer har man kommit en bra bit på väg i sin utveckling.

Följande är tänkbara mål för ett avbytesoffer:
1. Försvagandet av motståndarens bondestruktur i kombination med kontroll av centrum.
2. Avlägsnandet av en viktig offensiv eller defensiv pjäs hos motståndaren.
3. Skapandet av en framskjuten utpost för ditt torn på ett sådant sätt, att när den slås så skapas en fribonde.
4. Säkrandet av centrala fält i kombination med övriga strategiska obalanser, t ex ett övertag i utrymme eller utveckling.
5. Eliminerandet av motståndarens bönder på ett sådant sätt att denne berövas viktiga utposter.
6. Tillintetgörandet av den defensiva positionen hos motståndarens kung i syfte att få till ett avgörande angrepp.

En formidabel utövare av det positionella avbytesoffret är Sveriges egen stormästare Ulf Andersson. Nedan återfinns två exempelpartier från det tidiga 80-talet då Andersson stod på toppen av sin karriär, rankad trea i världen. De berör främst punkterna ett, två och fyra i listan ovan.

Vintern på schackklubben

Hej!
Onsdagen den 27 november är det ingen aktivitet på Café Spiket. De medlemmar som anmält deltagande är välkomna till bowlinghallen kl 18-19.
Träningen fortsätter i övrigt fram till den 18 december då det är julfika, sedan är det uppehåll till den 15 januari.
Klubbmästerskapet flyter på, och vi planerar att ha en tio minuters blixtturnering den 4 och 18 december.

Robert Johansson
Ordförande

Höststart på Ljungby schackklubb i ny lokal

Hej!

Onsdagen den 21 augusti drar vi igång höstens aktiviteter på schackklubben. Observera att vi pga renoveringen av Grand numera håller till på Café Spiket bakom Hammarskolan. Ungdomarna är välkomna kl 17.30 och seniorerna en timme senare. Då köket i lokalen används som bageri vill jag understryka att köket av hygieniska skäl inte ska ses som ett allmänt utrymme. Behöver man fylla på vattenkokaren eller dylikt ber man ansvarig person om hjälp.

Nytt för i höst är införskaffandet av en projektor med tillhörande duk. Tanken är att vi ska ägna en onsdag i månaden åt workshop med t ex taktikövningar eller föreläsning. Mer om detta längre fram. Tills dess är ni alla varmt välkomna till Café Spiket onsdagen den 21 augusti.

Robert Johansson
Ordförande
Ljungby Schackklubb