Styrelsen

Ordförande: Robert Johansson
Kassör: Mattias Olsson
Sekreterare: Anders Lundberg
Styrelseledamöter: Jim Christofersson och Anders Rådberg
Styrelsesuppleanter: Leo Andersen och Anders Lundberg
Lagledare för seriespel: Anders Rådberg
Ledare för klubbturneringar: Victoria Lundberg
Ungdomsledare: Robert Johansson