Styrelsen

Ordförande: Robert Johansson
Kassör: Klas Nilsson
Sekreterare: Anders Lundberg
Styrelseledamöter: Jim Christofersson och Anders Rådberg
Styrelsesuppleanter: Leo Andersen och Oscar Lundberg
Lagledare för seriespel: Robert Johansson
Ledare för klubbturneringar: Robert Johansson
Ungdomsledare: Robert Johansson